Calcio a 7

Campo di San Luigi

Ultimo aggiornamento:18/02/14 Campo di San Luigi via Felluga, 58 / Campo Sintetico ASD SAN LUIGI via Felluga, 58 tel. 040 946694 fax 040 9381666 sanluigicalcio@virgilio.it

Campo di Rozzol – Melara

Ultimo aggiornamento:18/02/14 Campo di Rozzol – Melara via De Marchesetti ASD SAN LUIGI CALCIO tel. 040 946694 fax 040 9381666 sanluigicalcio@virgilio.it

Campo “Rossoni” di Roiano

Ultimo aggiornamento:30/03/17 Campo “Rossoni” di Roiano viale Miramare,79 tel. 040 43048 ASD ROIANESE viale Miramare, 79 tel. 040 43048 Sig. Pesce Ubaldo 331 9779317